Skip to product information
1 of 1

Loodusõpetus 2. klassile 1. osa

Loodusõpetus 2. klassile 1. osa

Regular price €2,00
Regular price Sale price €2,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Kadri Maaste, Mart Kuurme, Tiina Elvisto, Vahur Laug

Pages: 80

Tööraamatus II klassile püütakse materjali esituse kaudu suurendada lapse loomulikku huvi looduse vastu ja anda uusi teadmisi ümbritseva keskkonna kohta uue riikliku ainekava seatud raamides. Nii kujundatakse õppijas elukeskkonda säästvaid väärtushinnanguid ja hoiakuid. Läbiva põhimõttena jätkub eelteadmiste ja -oskuste andmine loodusteaduslike ainete õppimiseks. Õpik-tööraamatu ülesanded aitavad omandatud teadmisi avada ja laiendada suunates last olemasolevaid analüüsima ja süstematiseerima ning muudest allikatest uusi hankima.
Tööraamat on haridusministeeriumi poolt kinnitatud.

View full details