Skip to product information
1 of 1

Liiklusülesanded

Liiklusülesanded

Regular price €3,00
Regular price Sale price €3,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Vambola Kermes, Mart Pelt, A. Vulla

Pages: 68

Käesolev ülesannete kogu on mõeldud B- ja C-kategooria (osaliselt ka D-kategooria) sõidukijuhtide alg- ja täiendõppel kasutamiseks. Ülesannete koostamisel on rõhk asetatud liikluseeskirja ja liiklusohutuse küsimustele, mille mõistmisel on õpilastel tekkinud sisulisi arusaamatusi. Liiklusohutuse ülesannetes on käsitletud ka liikluspsühholoogia valdkonda kuuluvaid probleeme, mis peaks kasuks tulema liikluskultuuri parendamiseks. Sõiduki tehnoseisundi ja C-kategooria sõidukijuhile koostatud ülesanded on mõeldud valdavas osas kutselistele juhtidele. Esmaabi ülesanded nõuavad vastamiseks kõige elementaarsemaid teadmisi hädaabi andmiseks. Liikluskindlustuse ülesanded on mõeldud igale juhiloa taotlejale.

View full details