Skip to product information
1 of 1

Järvamaa 1. osa

Järvamaa 1. osa

Regular price €7,00
Regular price Sale price €7,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pages: 567

Koguteos koondab eneses väärtuslikuma osa teabest, mis käsitleb Järvamaa loodust, minevikku ja olevikku. Tinglikult võib öelda, et raamatu kaante vahel on kõik, mida me hetkel Järvamaast teame. Koguteost võib pidada ka maakonna entsüklopeediaks, mis pakub vastust enamikule Järvamaa loodust ja kultuurilugu puudutavatele küsimustele.
Raamat on valminud Järva maavalitsuse, Eesti Entsüklopeediakirjastuse, Järvamaa omavalitsuste ja veel mitme ametkonna ja asutuse koostöös. Autorite hulgas on nii akadeemikuid, professoreid, õppejõude aga ka ametnikke.
Raamatuga on kaasas Järvamaa kaart mõõtudega 490 x 690 mm ja mõõtkavaga 1:170 000 kaardifirmalt Regio. Kaardi kadreering hõlmab ka ajaloolise Järvamaa piirkondi ning samuti on seal toodud huviväärsused.

Koguteose «Järvamaa» I osa sisaldab järgmisi peatükke:
ÜLDANDMED, LOODUS

 • Looduse uuritus (kuni 1990. aastani)
 • Aluspõhi
 • Pinnamood ja pinnakate
 • Maavarad
 • Mullastik
 • Maastikuline liigestatus
 • Kliima
 • Fenoloogia
 • Veestik ja veeolud
 • Taimekooslused
 • Metsad
 • Haruldased taimed
 • Parkide võõramaised puittaimed
 • Imetajad
 • Linnud
 • Kalad
 • Putukad
 • Looduskaitse
  RAHVASTIK JA ASUSTUS
 • Rahvastik
 • Asustus
  AJALUGU
 • Muinasaeg (13. sajandi alguseni)
 • Orduaeg (1227–1581)
 • Rootsi aeg (1581–1710)
 • Vene aeg (1710–1917)
 • Omariikluse aeg (1918–39)
 • Teine maailmasõda (1939–44)
 • Nõukogude aeg (1944–88)
 • Isikuregister
 • Kohanimeregister
  • Kultuuriasutused ja nende tegevus
  • Raamatukogud
  • Muuseumid
  • Kirikud ja usuelu
  • Kalmistud
  • Spordiloo rajajooni
 • Isikuregister
 • Kohanimeregister
View full details