Skip to product information
1 of 1

Finantsarvestus

Finantsarvestus

Regular price €4,00
Regular price Sale price €4,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Juta Tikk

Pages: 294

Käesolev raamat on mõeldud õpikuks eelkõige majandusalast rakenduskõrgharidust omandavatele üliõpilastele. Raamat tutvust finantsarvestuses enimkasutatavaid arvestusmeetodeid ja -võtteid, mis annavad praktiliseks tööks piisava teoreetilise pagasi. Peatükkide lõpus olevate ülesannete lahendamine eeldab kasutaja iseseisvat tööd õppematerjalidega. Enesekontrolliks on raamatu lõpus küsimuste ja ülesannete vastused või kontrollarvud.
 

View full details