Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia

Regular price €5,00
Regular price Sale price €5,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Talis Bachmann

Pages: 354

Sisukord:
SISSEJUHATUS

 • Mis on reklaamipsühholoogia
 • Reklaamipsühholoogia põhiprobleemid
 • Reklaamipsühholoogia ajaloost

REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA LÄHTEALUSED

 • Reklaami psühholoogiline olemus
 • Reklaamipsühholoogia «kuldreeglid»
 • Reklaami struktuur
 • Reklaamimine kui protsess
 • Vastuvõtja osalusmäär reklaami psühholoogilise mõju regulaatorina
 • Hoiakud reklaami mõju regulaatorina
 • Emotsionaalsed seisundid reklaami mõju regulaatorina
 • Margiteadvus
 • Reklaamipsühholoogia terminoloogia: Glossaarium

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS

 • Mõjumehhanismide üldine liigitus
 • Reklaami tajumine
 • Tähelepanuprotsessid ja reklaam
 • Reklaami mäletamine
 • Kujutluse osa reklaami vastuvõtul
 • Image
 • Keelekasutus reklaamis
 • Mõtlemine, otsustamine ja järeldamine reklaami vastuvõtul
 • Eelistuskäitumise seaduspärasused
 • Reklaamipsühholoogia seaduspärasused (reklaami psühhonoomia)
 • Eri reklaamiliikide spetsiifika
  TARBIJAPSÜHHOLOOGIA JA REKLAAM
 • Turu segmenteerimine
 • Paigutamine ehk positsioneerimine

REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA ERIKÜSIMUSI

 • Psühholoogilise mõjustamise mudelid
 • Reklaamipsühholoogia metodoloogia ja meetodid
 • Praktilise reklaamitegevuse probleeme
View full details